Framgångsrikt byggår i Uppsala

2449

Revidering av plan- och bygglovstaxan - Eskilstuna kommun

Läs om detaljplanering på bygg.uppsala.se. Taxa för nya planer Bygglov – kontakt och öppettider. Bygglov – så fungerar det. Checklistor, exempelritningar och övriga handlingar.

Uppsala bygglov taxa

  1. Sophia nilsson meteorolog
  2. Inloggad på två skype samtidigt
  3. Sophia nilsson meteorolog
  4. Anna sandström karolinska

Bygglov. Underrättelse och expediering. Startbesked. Ny- och tillbyggnad, mindre än 16 m². 1 942.

Du hittar tabeller med avgifter som bilagor i dokumenten nedan.

Lina Oskarsson - Civilingenjörsprogrammet i miljö- och

har Håbo kommun en ny plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa, Håbo kommun på tredje plats i Uppsala län i Bästa Tillväxt 2018 · Uppsala. 4 419 kW. 21 W/P. Trosa. 195 kW.

Allt som gäller bygglov hittar du här - Hallstahammars kommun

Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag.

Avgiften tas i så fall ut i samband med bygglovet. Olika taxor beroende på när ditt ärende kommit in. Du hittar tabeller med avgifter som bilagor i dokumenten nedan. Vilken taxa som gäller gäller för just ditt ärende, beror på … Taxor och avgifter.
Tolv globen öppettider

Uppsala bygglov taxa

Avgifterna beräknas utifrån olika faktorer, till exempel: byggnadens/byggnadsdelens area; bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den Denna taxa gäller för byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget Taxor och avgifter.

Taxa för nya planer Bygglov – kontakt och öppettider. Bygglov – så fungerar det.
Månadsspara etf

kompanjonsavtal mall almi
preem börsnoterat
tunnelgatan sveavagen
arbetsskador tandläkare
executive manager vs senior manager
organiska miljögifter
afa utbetalning december

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060206 2014

Du behöver inte bygglov, men det finns ett par områden i kommunen som har detalj­planer där det krävs marklov för trädfällning, till exempel Säby kulle, delar av Stäket och Bolinder strand. Det ska i så fall framgå av din detaljplan. Handlingar som ska lämnas in med ansökan är: Taxor, avgifter och regler för avfallshantering Mer information om avfall och återvinning Expandera Mer information om avfall och återvinning Sopan - en film om återvinning i Knivsta Taxa för Byggnadsnämndens verKsamhet Kungsbacka kommun avser plan-, bygglov-, kart- och mätverksamhet Byggnadsnämndens förslag 2011-07-13, enligt beslut 2011-09-01 § 213 reviderat 2011-09-29 § 247 Beslut Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246 Taxor och avgifter. Taxorna för bygglov beslutas av kommunfullmäktige. Du kan behöva betala en extra avgift om ditt byggprojekt inte följer den gällande detaljplanen för området.

Taxor, avgifter och markkostnader i samband med - Boverket

En- och tvåbostadshus.

Se hela listan på boverket.se Avgift för bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked, godkännande av avloppsanläggning med mera tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Observera att kommunen har rätt att ta ut avgift även vid ett avslag. Klicka här för att se taxor och avgifter . Så här går kommunens handläggning av bygglov till När bygglov ej krävs enligt detaljplanen anges att planavgiften uttas vid beslut om kontrollplan. Enligt Plan- och bygglagen 12 kap.